Omvänd vinstvarning från Nilörn

Etikettillverkaren Nilörn uppger i ett pressmeddelande att rörelseresultatet för det första kvartalet bedöms överträffa det egna lönsamhetsmålet tack vare än högre omsättning än väntat.
Nilörn

Omsättningen väntas uppgå till 175 miljoner kronor (155), vilket motsvarar en ökning på 13% och i lokala valutor 25%.

Rörelseresultatet förväntas bli 27 miljoner kronor (9). Fjolårets resultat belastades med uppsägningskostnader på 2,8 miljoner kronor hänförliga till VD.

”Covid-19-pandemin kommer fortsatt påverka efterfrågan på företagets produkter, men det är mycket svårt att uppskatta hur länge och i vilken grad det sker. Under 2020 erhöll vi permitteringsstöd samtidigt som kostnaderna begränsades genom lägre aktivitet. Det ska i år kompenseras genom ökade volymer”, skriver bolaget.