Oncopeptides dubblar förlusten

Oncopeptides redovisar en fördubblad förlust i det tredje kvartalet jämfört med året innan. Bolaget hade inga intäkter under perioden.
Rörelseresultatet blev -383,5 miljoner kronor (-189,6).

Resultatet före skatt var -383,8 miljoner kronor (-189,7).

Resultatet efter skatt blev -383,4 miljoner kronor (-189,8), och per aktie -5,71 kronor (-3,53).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -340,8 miljoner kronor (-207,8).

Likvida medel uppgick till 1 251,6 miljoner kronor (1 222,3).

”Under hösten fortsatte arbetet med att bygga en försäljnings- och medical affairs organisation med erfarna och dedikerade medarbetare och därmed vår globala expansion. Vi har även uppnått ett flertal milstolpar däribland en prioriterad granskning av vår ansökan om villkorat marknadsgodkännande för melflufen och slutfört patientrekryteringen i fas 3-studien OCEAN”, säger VD Marty Duvall.

Vad gäller melflufen är bolaget redo för en potentiell lansering under första kvartalet 2021, uppger Duvall.

Bolaget har under perioden också utvidgat sitt kliniska program.

”Under tredje kvartalet inledde vi två kliniska studier; fas 2-studien PORT och fas 1/2-studien AL-amyloidos. PORT-studien jämför perifer visavi central administrering av melflufen och dexametason vid multipelt myelom och kan erbjuda ett ytterligare alternativ till hur melflufen ges. Den sista patienten förväntas inkluderas mot slutet av året”, säger Duvall.

Oncopeptides, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -383,5 -189,6
Resultat före skatt -383,8 -189,7
Nettoresultat -383,4 -189,8
Resultat per aktie, kronor -5,71 -3,53
Kassaflöde från löpande verksamhet -340,8 -207,8
Likvida medel 1 251,6 1 222,3 2,4%