Oncopeptides rörelseförlust minskade

Forskningsbolaget Oncopeptides rapporterar minskad rörelseförlust under andra kvartalet.
Omsättningen uppgick till 66,4 miljoner kronor (0). Försäljningen under kvartalet har delvis hämmats av minskad lagerhållning hos distributörer. Kundlagren är nu på en förväntad nivå, med lagerhållning för 1–2 veckors förbrukning, uppger bolaget.

Rörelseresultatet blev -344,8 miljoner kronor (-399,3).

Resultatet efter skatt blev -24,1 miljoner kronor (-401,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,32 kronor (-6,79).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -346,7 miljoner kronor (-285,7).

Likvida medel uppgick till 999,4 miljoner kronor (937,8).

”Vi är mycket nöjda med det positiva mottagandet av Pepaxto på den amerikanska marknaden under andra kvartalet och sedan lanseringen i mitten av mars. Men viktiga interaktioner med FDA fortsätter i kölvattnet av deras säkerhetsinformation om vår produkt”, säger VD Marty J Duvall.

Han säger också:

”Med anledning av FDA:s meddelande den 28 juli gällande säkerheten vid användning av Pepaxto är det svårt att förutsäga försäljningstrenden på kort sikt. Vi fortsätter att arbeta med FDA och våra kunder för att bättre förstå vårt läkemedels effekt och säkerhetsprofil. OCEAN-studien ger jämförande data som gör det enklare att identifiera vilka patienter som har störst
nytta av Pepaxto. På så sätt förbättras nytta/risk-profilen för relevanta patienter”.

Oncopeptides, Mkr Q2-2021 Q2-2020
Nettoomsättning 66,4 0
Rörelseresultat -344,8 -399,3
Nettoresultat -24,1 -401,0
Resultat per aktie, kronor -0,32 -6,79
Kassaflöde från löpande verksamhet -346,7 -285,7
Likvida medel 999,4 937,8