Öresund vänder till vinst

Investmentbolaget Öresund vänder till vinst i tredje kvartalet 2020 jämfört med förlust motsvarande kvartal i fjol, tack vare positiva värdeförändringar på aktieinnehaven.
Investmentbolaget Öresund med huvudägare Mats Qviberg är största ägare i bland annat Bilia och Scandi Standard. Tillsammans med Fabege och SEB står de för ungefär halva substansvärdet i Öresund.

Erhållna utdelningar var noll miljoner kronor, i likhet med samma kvartal i fjol.

Värdeförändringar på värdepapper var 1 075 miljoner kronor (-76,9).

Rörelseresultatet blev 1 070 miljoner kronor (-82,3).

Resultatet efter skatt blev 1 077 miljoner kronor (-82,8). Resultat per aktie hamnade på 23,70 kronor (-1,82).

Substansvärdet var 127 kronor per aktie den 30 september. Substansvärdet steg med 22,9% i tredje kvartalet, vilket var bättre än SIX Return Index som ökade med 12,9%. För årets nio första månader minskade substansvärdet med 2,8% , vilket var sämre än SIX Return Index som ökade 8,2%.

Under årets tredje kvartal förvärvades värdepapper för 126 miljoner kronor (456) samt avyttrades värdepapper för 76 miljoner kronor (299). De större, överstigande 50 miljoner kronor, enskilda nettoförvärven av värdepapper under årets tredje kvartal var Musti Group med 75 miljoner kronor. Några större enskilda nettoförsäljningar av värdepapper under årets tredje kvartal förekom ej. Öresund flaggade den 13 augusti för ett innehav på 5,1 procent av kapitalet och rösterna i Musti Group.

Öresund, Mkr Q3-2020 Q3-2019
Rörelseresultat 1 070 -82,3
Nettoresultat 1 077 -82,8
Resultat per aktie, kronor 23,70 -1,82


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här