Pandox finanschef blir ny permanent VD

Hotellfastighetsbolaget Pandox har utsett sin tillförordnade VD Liia Nõu till permanent VD.
Pandox
Pandox äger hotellfastigheter i norra Europa. Hotellkedjan Scandic är bolagets största hyresgäst. Sverige, Tyskland och Storbritannien är de tre största marknaderna med två tredjedelar av det totala antalet rum.
”Efter en strukturerad rekryteringsprocess och noggranna överväganden är styrelsen mycket glad över att kunna utse Liia Nõu till VD för Pandox. Liia Nõu är en modern ledare med lång erfarenhet från hotellfastighetsmarknaden och en person som både styrelse och organisation har ett mycket stort förtroende för. Styrelsens bedömning är att Liia Nõu är den som bäst kan balansera Pandox behov av både kontinuitet och förändring”, säger Christian Ringnes, styrelseordförande för Pandox, i en kommentar.

Nõu har varit finansdirektör, CFO, på bolaget sedan 2007. Det var i slutet av maj som det stod klart att Pandox mångåriga VD Anders Nissen avlidit i sviterna av coronaviruset. Sedan dess har Nõu varit tillförordnad VD, en roll som nu alltså permanentas.