Pandox minskade förvaltningsresultatet

Hotellfastighetsbolaget Pandox redovisar lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2020.
Anders Nissen Pandox
Anders Nissen, VD för Pandox . Foto: Tobias Ohls
Hyresintäkterna uppgick till 523 miljoner kronor (784), en minskning med 33,3% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 62 miljoner kronor (526), en minskning med 88,2% mot föregående år.

Resultatet före skatt var -362 miljoner kronor (1 325).

Resultatet efter skatt blev -305 miljoner kronor (1 291).

Resultat per aktie hamnade på -1,63 kronor (7,30).

Ingen utdelning föreslås.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 167,60 kronor (186,40).

Pandox, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Hyresintäkter 523 784 -33,3%
Förvaltningsresultat 62 526 -88,2%
Resultat före skatt -362 1 325
Nettoresultat -305 1 291
Resultat per aktie, kronor -1,63 7,30
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 167,60 186,40 -10,1%
Utdelning per aktie, kronor 0 3,60