Pareto: Fastighetsbolagets rapport ingen katastrof – fortfarande köpläge

Fastighetsbolagets rapport för det andra kvartalet var ingen katastrof och utsikterna är positiva. Det skriver Pareto i en snabbkommentar på fredagsmorgonen.

Diös förvaltningsresultat i andra kvartalet var 9 procent sämre än Paretos förväntningar. Justerat för hyresrabatter kopplat till covid-19 var förvaltningsresultatet 3 procent sämre än väntat.

Substansvärdet steg med 7 procent i årstakt till 73,80 kronor per aktie, vilket kan jämföras med Paretos förväntningar på 75 kronor.Generellt har efterfrågan återvänt efter ett svagt april och nettouthyrningen på minus 2 miljoner kronor inklusive konkurser är långt ifrån någon katastrof.

Pareto ser fortsatt Diös som ett bolag som opopulärt till följd av sin exponering mot detaljhandeln och förväntar sig att aktien kommer att återta en del förlorad mark framöver. Analyshuset har köpråd för aktien med riktkursen 75 kronor på tolv månaders sikt.