Paynovas förlust steg under kvartalet

Betallösningsbolaget Paynova redovisar en minskad omsättning och ökad förlust under det första kvartalet, jämfört med året innan.
Omsättningen sjönk 32,6% till 6,0 miljoner kronor (8,9).

Ebitda-resultat blev -8,8 miljoner kronor (-4,5).

Rörelseresultatet blev -14,0 miljoner kronor (-7,9).

Resultatet efter skatt blev -14,7 miljoner kronor (-9,3), och per aktie -1,07 kronor (-1,03).

Likvida medel uppgick till 30,2 miljoner kronor (1,4). Bolaget har fyllt på kassan genom en företrädesemission på 48,7 miljoner kronor samt en riktad emission till huvudägare Rieber & Son samt RoosGruppen på 10 miljoner kronor.

”Det tillförda kapitalet möjliggör fullföljandet av lagd internationell tillväxtplan”, säger VD David Larsson.

Vad gäller samarbetet med Paypal löper det på väl men etableringen av en gemensam försäljningsmodell har gjort att den initiala försäljningsprocessen tagit längre tid än förväntat, uppger Larsson.

”Vi ser dock att det förberedande arbetet kommer att betala sig och vi samarbetar idag gällande ett flertal stora europeiska och svenska potentiellt gemensamma handlare varav några av dessa är i kontraktsstadie. Paynova har även gjort konkreta framsteg i pågående dialoger med ytterligare större internationella betalplattformar under perioden”, säger Larsson.

Paynova, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 6,0 8,9 -32,6%
EBITDA -8,8 -4,5
Rörelseresultat -14,0 -7,9
Nettoresultat -14,7 -9,3
Resultat per aktie, kronor -1,07 -1,03
Likvida medel 30,2 1,4 2 057,1%