Platzer ökade förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Platzer redovisar högre hyresintäkter, förvaltningsresultat och ett all-time-high för driftnettot.
Platzers VD P-G Persson.
Platzers VD P-G Persson. Foto: Marie Ullnert

Hyresintäkterna uppgick till 307 miljoner kronor (289), en ökning med 6,2%  mot föregående år.

”Efter 16 kvartal med positiv nettouthyrning bröts kedjan tredje kvartalet förra året, vilket också innebar att Platzer för helåret 2020 hade negativ nettouthyrning för första gången sedan 2009. Under 2021 råder åter mer av ett normalläge och även för tredje kvartalet är nettouthyrningen positiv”, säger VD P-G Persson i rapporten

Driftnettot uppgick till 244 miljoner kronor (228), vilket är ett nytt rekord.

Förvaltningsresultatet, inklusive intressebolag, uppgick till 204 miljoner kronor (191).

Resultatet före skatt var 546 miljoner kronor (491).

Resultatet efter skatt blev 456 miljoner kronor (388), och per aktie 3,81 kronor (3,23).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 105,35 kronor (92,21).

Platzer, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Hyresintäkter 307 289 6,2%
Driftöverskott 244 228 7,0%
Förvaltningsresultat 204 191 6,8%
Resultat före skatt 546 491 11,2%
Nettoresultat 456 388 17,5%
Resultat per aktie, kronor 3,81 3,23 18,0%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 105,35 92,21 14,3%