Pricer helt i linje med prelminära siffror

Pricers delårsrapport för det tredje kvartalet 2020 var helt i linje med de preliminära siffror för kvartalet som lämnades den 9 oktober.
Nettoomsättningen steg 143% till 565,7 miljoner kronor (232,5).

Rörelseresultatet ökade till 75,1 miljoner kronor (24,8), med en rörelsemarginal på 13,3% (10,7).

Resultatet före skatt steg till 69,9 miljoner kronor (28,0).

Resultatet efter skatt blev 69,3 miljoner kronor (27,0), en ökning med 156,7% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,63 kronor (0,25), vilket innebär en ökning med 152,0% mot föregående år.

Orderingången steg till 440 miljoner kronor (222), en ökning med 98,2% mot föregående år. Orderstocken är på 754 miljoner kronor (132) per den 30 september, varav merparten avses levereras under 2020.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 38,2 miljoner kronor (-4,8).

”Pricer beslutade under våren att inte genomföra permitteringar eller på annat sätt ta del av de statliga stöd som tillgängliggjorts för bolag som drabbats hårt av de snabbt förändrade marknadsförutsättningarna. Istället har vi fortsatt att målmedvetet bearbeta våra strategiska marknader och lägga grunden till fortsatt tillväxt. Vi har också hållit uppe tempot i vår produktutveckling, inte minst avseende vårt nya molnbaserade erbjudande, Pricer Plaza, som är i drift hos fler än 150 butiker. Vi avser fortsätta investera i såväl produktutveckling som marknadsnärvaro och systemstöd för att bygga vidare på vår starka position på marknaden och säkerställa tillväxt under många år framöver”, kommenterar VD Helena Holmberg i delårsrapporten.

”Utfallet för årets tre första kvartal kombinerat med en fortsatt hög orderstock, ger en indikation om att Pricer har dubblat sin verksamhet de senaste tre åren. Vi noterar på marknaden ett accelererande behov av att digitalisera butiksdriften och utnyttja teknologi för att stärka konkurrenskraften och möta de utmaningar den fysiska detaljhandeln står inför. Vi kvarstår vid vår tidigare bedömning att det finns underlag för en stark marknadstillväxt i Europa och Nordamerika de närmaste åren. Penetrationsgraden för ESL-system är fortsatt på en låg nivå och uppgiften ligger i att ersätta analoga pappersetiketter med uppkopplade digitala etiketter. Vårt fokus framöver är att fortsätta bygga organisationen och vårt erbjudande för att möjliggöra en ytterligare fördubbling av vår verksamhet under de kommande åren.”

”För att hålla en hög tillväxttakt kommer det att vara fortsatt viktigt att vinna stora kundprojekt. Tidpunkten för dessa projekt är svåra att påverka och därmed kommer den löpande affären som baseras på små- och medelstora kundprojekt också fortsättningsvis utgöra en viktig del av verksamheten och tillväxttakten. Under 2020 har vi fortsatt vår geografiska expansion och etablerat närvaro med egen personal i Nederländerna och Taiwan. Därutöver har vi stärkt vår närvaro på ett flertal strategiska marknader.”

”Kortsiktigt är osäkerheten i världen fortsatt hög och vi gör vårt bästa för att vara agila och anpassa oss till de lokala riktlinjer och rekommendationer som utfärdas. Personalens hälsa och välmående står i fokus. Tillsammans ska vi skapa förutsättningar för fortsatt värdeskapande och stöd till våra kunder under lång tid framöver”, avslutar Helena Holmberg.

Pricer, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Orderingång 440 222 98,2%
Nettoomsättning 565,7 232,5 143,3%
Rörelseresultat 75,1 24,8 202,8%
Rörelsemarginal 13,3% 10,7%
Resultat före skatt 69,9 28,0 149,6%
Nettoresultat 69,3 27,0 156,7%
Resultat per aktie, kronor 0,63 0,25 152,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 38,2 -4,8