Professor: Högkonjunktur kan påverka hälsan

Ekonomisk tillväxt förbättrar den långsiktiga livskvalitén för ett lands befolkning. En del forskning indikerar dock att högkonjunktur förkortar livslängden för vissa.

Det skriver den amerikanske hälsoekonomen Austin Frakt i en New York Times-artikel som sammanfattar forskningsrapporter på området.

Den låga arbetslöshet som präglar högkonjunkturperioder som exempelvis dagens har, enligt studier som nämns av Frakt, visat sig vara associerad med ökad dödlighet i befolkningen.

Såväl amerikanska som europeiska forskare pekar här ut luftföroreningar som en tydligt konjunkturdriven faktor som förklarar ökade dödsfall från lung-, hjärt- och kärlsjukdomar.

Därtill sammanfaller högkonjunkturers höga andel sysselsatta med ökningar av både arbetsplatsolyckor, psykisk stress, ökad alkohol- och tobakskonsumtion samt bilolyckor.

Samtidigt finns motstridig forskning som visar att recessioner å andra sidan ökar dödlighet från både självmord och droganvändning.

Bland de positiva hälsofaktorerna med recessioner nämner Frakt forskningsstöd för ökat motionerande, minskad övervikt samt förbättrad luftkvalitet.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här