Q-linea ökade rörelseförlusten under Q1

Diagnostikbolaget Q-linea redovisar ingen omsättning och en ökad rörelseförlust under första kvartalet jämfört med året innan.
Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultatet blev -63,8 miljoner kronor (-55,9).

Resultatet efter skatt blev -63,2 miljoner kronor (-56,0), och per aktie -2,34 kronor (-2,44).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -56,1 miljoner kronor (-59,1).

Likvida medel uppgick till 12,5 miljoner kronor (10,1).

Q-linea har under perioden bland annat fått sin första Astar-order och kontrakterat Thermo Fisher Scientific som första site att delta i den amerikanska studien.

”Studien beräknas att inledas under andra kvartalet 2021 och kommer att starta med den analytiska delen, följt av den prospektiva delen. Intresset för att testa Astar har precis som i Europa varit stort hos flera sjukhus och Q-linea kommer att välja ut ytterligare minst en amerikansk site för den prospektiva delen av studien”, säger VD Jonas Jarvius.

Bolaget har efter periodens utgång också säkrat en CE-IVD-märkning för Astar.

Q-linea, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 0 0,2
Rörelseresultat -63,8 -55,9
Nettoresultat -63,2 -56,0
Resultat per aktie, kronor -2,34 -2,44
Kassaflöde från löpande verksamhet -56,1 -59,1
Likvida medel 12,5 10,1 23,8%