Raysearch minskar omsättningen och resultatet

Medicinteknikbolaget Raysearch minskade såväl omsättningen som resultatet i det andra kvartalet. Orderingången ökade.
Raysearch
Bilden visar Raysearch produkt Raystation. Foto: Raysearch
Omsättningen sjönk 5,6% till 154,6 miljoner kronor (163,8).

Rörelseresultatet blev -22,5 miljoner kronor (-10,9). Resultatet efter skatt blev -16,5 miljoner kronor (-9,2). Resultat per aktie hamnade på -0,48 kronor (-0,27).

Orderingången landade på 189,8 miljoner kronor (177,1), en ökning med 7,2% mot föregående år.

Kassaflödet uppgick till -74,4 miljoner kronor (65,9). Investeringar i det nya kontoret och en återbetalning av kreditfacilitet om 50 miljoner kronor påverkar.

”Covid-19-pandemin hade en negativ påverkan på RaySearchs försäljning även under det andra kvartalet 2021. Marknadsförutsättningarna var särskilt utmanande i Europa och Nordamerika, medan vi såg ett bättre marknadsläge i Asien”, skriver VD Johan Löf i rapporten.

Företaget kommer att fokusera mer på kostnadsfrågan och för att anpassa verksamheten på grund av pandemin. Raysearch kommer att åstadkomma väsentliga kostnadsbesparingar, skriver Löf.

”Under de närmaste kvartalen kommer våra rörelsekostnader dock att öka jämfört med samma period för ett år sedan, huvudsakligen för att ett flertal produktlanseringar har lett till ökade avskrivningar. Försäljningsaktiviteter och ett ökat resande kommer också medföra högre rörelsekostnader eftersom jämförelsetalen är så låga. Sammantaget kan lönsamheten komma under fortsatt press på kort sikt, innan försäljningen återgår till det normala och kostnadsbesparingarna slår igenom”, skriver han.

Raysearch, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Orderingång 189,8 177,1 7,2%
Nettoomsättning 154,6 163,8 -5,6%
Rörelseresultat -22,5 -10,9
Nettoresultat -16,5 -9,2
Resultat per aktie, kronor -0,48 -0,27
Kassaflöde -74,4 65,9