Recipharm höjer utdelningen

Recipharm redovisar ökande intäkter och resultat i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal föregående år. Bolaget höjer utdelningen.

Nettoomsättningen steg med 13,9 procent till 1 981 miljoner kronor (1 739).

Ebitda-resultat blev 367 miljoner kronor (280), med en ebitda-marginal på 18,5 procent (16,1).

Rörelseresultatet blev 117 miljoner kronor (-2), med en rörelsemarginal på 5,9 procent.

I resultatet ingår jämförelsestörande engångsposter på -52 miljoner kronor (-129). Justerat rörelseresultat utföll på 169 miljoner kronor (127), med en justerad rörelsemarginal på 8,5 procent (7,3).

Resultatet före skatt var 66,2 miljoner kronor (-44,9).

Resultatet efter skatt blev 89,5 miljoner kronor (-40,7).

Resultat per aktie hamnade på 1,32 kronor (0,59) Justerat för engångsposter blev resultatet per aktie 2,04 kronor (1,07).

Recipharm föreslår att utdelningen höjs till 1,60 kronor per aktie, en höjning med 28 procent jämfört med 1,25 kronor föregående år.

– Det goda resultatet vi såg i det tredje kvartalet har fortsatt att förbättras ytterligare, och jag är därför nöjd över att idag rapportera vårt starkaste kvartal någonsin. Det innebär också att resultatet för det andra halvåret 2019 överträffar det första halvåret för första gången någonsin. Vi fortsätter att rapportera en tvåsiffrig organisk tillväxt och vi noterar en stark tillväxt i samtliga tre affärssegment samt i alla geografiska områden i vilka vi är verksamma. Med en försäljning om 7,5 miljarder kronor för helåret 2019 är vi väl positionerade för att nå vårt tidigare kommunicerade mål om 8,0 miljarder kronor utan ytterligare förvärv, kommenterar vd Thomas Eldered i bokslutskommunikén.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här