Rejlers vinst stiger

Teknikkonsultföretagets vinst ökade för kvartalet.

Rejlers hade en nettoomsättning på 553 miljoner kronor (516) under det tredje kvartalet 2019. Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till 6,5 procent (-1,3).

Ebita-resultatet ökade till 26,5 miljoner kronor (17,5) och ebita-marginalen ökade till 4,8 procent (3,4).

Rörelseresultatet blev 20,0 miljoner kronor (14,6) och rörelsemarginalen uppgick till 3,6 procent (2,8). Rörelseresultatet tyngdes av kostnader avseende förvärvet från Neste med 3,3 miljoner krononr.

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0:71 kronor (0:73).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25,5 miljoner kronor (-34,6)OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.