Rekrytering blir ödesfråga

Patentbranschen har stått och stampat de senaste åren. Nu måste branschen lära kunderna att se på immaterialrätt på ett nytt sätt för att få fart på tillväxten.

Under 2005 ökade de 20 största patentbyråerna i Sverige omsättningen med i genomsnitt en procent till totalt 1,48 miljarder kronor. Det är en liten förbättring jämfört med de senaste åren, men långt ifrån ett tecken på att vändningen har kommit. En förklaring är att det har varit svårt att hitta personal.

– Att tillväxten inte har varit så stor överlag är ett tecken på att det är svårt att rekrytera den kapacitet som behövs. Det är ett bekymmer för branschen i stort, säger Boel Lagerwall, marknadschef på Awapatent.

– Det finns ett skriande behov av välutbildade konsulter just nu, säger Claes Pantzar, vd på Albihns.

Kompetensbehovet är en följd av den pågående generationsväxlingen. Många konsulter närmar sig pension samtidigt som byråerna har tagit det försiktigt med nyanställningar de senaste åren. För att råda bot på detta och få en standardiserad utbildningsform, till skillnad från de interna program som drivits av olika aktörer, har branschorganen inom näringsliv och byråvärlden startat utbildningsverksamheten IP Akademin under det gångna året. Awapatent har också haft ett eget traineeprogram som kommer att upprepas under nästa år.

Den dåliga inströmningen av nya patentansökningar i Sverige efter lågkonjunkturen i början av 2000-talet ser ut att hålla i sig. Att svenska företag nu i högre grad vänder sig direkt till Euro-pean Patent Office i München innebär en omställning för hela branschen. Möjligheten att ansöka om gränsöverskrid-ande patent leder till färre uppdrag i varje enskilt land, men det finns tecken på en ljusning. Utvecklingen på EU-nivå har hittills inte blivit den domedagsprofetia som många förutspådde. Patentbyråerna måste dock ställa om sig efter den förändrade efterfrågebilden hos kunderna.

– Vi ser en ökad efterfrågan på avtal och tvister och mer kvalificerad rådgivning. Det är till viss del en branschförflyttning från det mer traditionella patentbyråarbetet med översättningar och liknande, säger Boel Lagerwall.

– Det blir också mer av internationella avtal och tvister. I samband med uppköp gör vi due diligence-undersökningar med inriktning på teknik och patent. Det är en tjänst som man har nytta av även inför en försäljning som bas för värderingen.

En förstärkning av kompetensen inom det juridiska området kan göra att patentbyråerna hittar nya affärer hos redan befintliga kunder. Att det finns en efterfrågan i skärningspunkten mellan patentbyrån och advokatbyrån är tydligt. Det märks inte minst på att patentbyråerna söker jurister medan flera advokatbyråer växer inom det immaterialrättsliga området. Bland de svenska advokatbyråerna är det fyra stycken som redovisar en intäktsandel på över 20 procent inom detta område i Konsultguidens undersökning. Claes Pantzar på Albihns tror att patentbyråerna har en fördel gentemot advokaterna:

– Genom att kombinera juristkompetens med den tekniska kompetens vi har så kan vi erbjuda en kostnadseffektiv lösning för kunden, säger han.

Även om patentbyråerna inte redovisar en lika stark tillväxt som advokatbranschen under 2005 så är en glädjande detalj i sammanhanget att patentbyråerna redovisar en högre omsättning per anställd i genomsnitt. Bäst i klassen var Albihns, Kransell & Wemmborg och Aros patent som alla låg på en nivå över två miljoner kronor per anställd. Ingen av de aktörer som Konsultguiden talat med tror dock på några större förändringar på marknaden under det innevarande året, även om tillväxten har återvänt till viss del. Utmaningen för branschen är att utbilda de framtida kunderna inom det immaterialrättsliga området. Utanför läkemedels- och biotekniksektorn är det få branscher som har kommit långt när det gäller att ta ett helhetsgrepp på immaterialrätten. Inom advokatbranschen ryktas det om en möjlig storaffär mellan några av bolagen. Frågan är om en konsolidering även på patentsidan kan bli aktuell som ett sätt att få fart på affärerna?

– Det är inget som vi utesluter på något sätt. Vi har en marknadsledande position och vi tittar på olika sätt att växa, säger Boel Lagerwall.

Återstår att se om en affär i branschen blir verklighet. Med tanke på att patentgränserna mellan länderna i EU har suddats ut till stor del är det inte orimligt att tänka sig att någon av de stora patentbyråerna i Tyskland eller Storbritannien utvärderar etableringsmöjligheter på den svenska marknaden. Parallellt pågår också en regionalisering där den lokala konkurrensen från redan etablerade svenska byråer ser ut att öka i exempelvis Malmö-, Göteborgs- och Linköpingsregionen.

PER AGERMAN
per.agerman@affarsvarldenOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.