Riksbanken: Inflationen väntas stiga tydligt framöver

Den svenska inflationen förväntas stiga ganska tydligt framöver, men det uppges framförallt bero på tillfälliga effekter som stigande energipriser, och den underliggande inflation kommer förbli måttlig. Det säger Riksbankens vice riksbankschef Per Jansson i finansutskottet.
Riksbankens Per Jansson
Vice riksbankschef Per Jansson Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT
Inflationen prognostiseras att falla tillbaka för att sedan stiga gradvis i takt med ekonomins återhämtande efter sommaren.

Riksbankschefen Stefan Ingves lyfter även upp de åtgärder som tagits under pandemin och att det fortsatt behövs en expansiv penningpolitik för att underlätta återhämtningen. Det ska även bidra till att inflationen stiger mot målet.