Riksbanken inleder köp av företagsobligationer

Riksbankens direktion har fattat beslut om att inleda köpen av företagsobliga­tioner den vecka som börjar med den 14 september 2020.
Riksbankschef Stefan Ingves.
Köpen håller nere företagens finansieringskostnader och stärker Riksbankens förmåga att agera om kreditförsörjningen till företag försämras ytterligare till följd av coronapandemin.

Det skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Den 30 juni 2020 beslutade direktionen att Riksbanken inom ramen för programmet för obligationsköp mellan den 1 september 2020 och den 30 juni 2021 skulle erbjuda sig att köpa företagsobligationer till ett nominellt belopp om 10 miljarder kronor.

Läget på de finansiella marknaderna har successivt förbättrats sedan i våras men bedöms fortfarande vara skört. Skulle turbulensen återkomma riskerar kreditförsörjningen i den svenska ekonomin att snabbt försämras, vilket kan leda till långvarigt negativa konsekvenser för produktionen och sysselsättningen med fallande inflation som följd.

Köpen av företagsobligationer ingår i Riksbankens program för köp av obligationer som introducerades i mars 2020. De utgör ett komplement till Riksbankens köp av företagscertifikat som fortlöper sedan april 2020.