Ringde in fastighetstopp för tidigt

UPPFÖLJNING Ettårsutvärderingarna för aktieråd som Affärsvärldens magasinsläsare är vana vid inleds nu även för Affärsvärlden Analys+. Här gick analystjänstens första exklusiva säljråd i ett stockholmskt fastighetsbolag bet – ur det korta perspektivet.

Rekommendation:

Sälj

Startkurs:

89,80 kronor (efter split)

Slutkurs:

122,80 kronor (efter split)

Utveckling:

+36,7 procent

OMXSPI:

 -6,8 procent

 

FEL I ”Stockholms kontorsklocka klämtar” gavs Affärsvärlden Analys+ prenumeranter rådet att sälja av sina aktieinnehav i Fabege, det börsbolag som är mest fokuserat mot Stockholms kontorsmarknad.

Vår tes var att Fabege skickligt hade maximerat sina fastighetsvärden, inte minst genom projektverksamhet, men fått hjälp av den bästa av fastighetsvärldar. Det handlade kort och gott om nollräntans gynnsamma påverkan på finansieringsvillkor, investerarefterfrågan, och därmed orealiserade uppskrivningsvinster på kontorskåkarna, samt till konjunkturöverhettningen på Stockholms kontorshyresmarknad.

När aktien samtidigt inte tog höjd för annat än fortsatt gynnsamma yttre förutsättningar såg Affärsvärlden fint läge att sälja av fastighetsbolaget, mot en ettårig riktkurs på 67,5 kronor (justerat för efterföljande split).

Att sälja visade sig dock bli helt fel Fabege-råd under de 12 månader som följde. Aktien stängde perioden 37 procent högre på en Stockholmsbörs som svajade till och sjönk tillbaka med 7 procent.

Häromveckan följde Affärsvärlden upp med ett förnyat säljråd i magasinet, där riktkursen 75 kronor speglar en uppdaterad avkyld värdering. Vi fortsätter tvivla på Fabege-aktiens konjunkturtålighet samt börsens val att bli än mer girig i värderingen.

Affärsvärlden Analys+ prenumeranter bjöds på dataunderlag kring det upprepade säljrådet här.

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.