Rottneros vinst lyfter

Massaproducenten Rottneros rapporterade på onsdagen ett rekordresultat för det första kvartalet 2019.

“Vi får bra betalt för våra produkter och en svag svensk krona hjälper till att dämpa den prispress som råder på marknaden. Ett synnerligen starkt resultat och bra kassaflöde stärker vår balansräkning ytterligare, och förstärker vår motståndskraft mot eventuella oroligheter i den globala ekonomin”, kommenterar vd Lennart Eberleh i delårsrapporten.

Rottneros redovisar ett resultat efter skatt på 108 miljoner kronor för det första kvartalet (57) och en nettoomsättning om 630 miljoner kronor (537). Rörelseresultatet blev 141 miljoner kronor (78) och kassaflödet från den löpande verksamheten summerades till 147 miljoner kronor (14).

Det första kvartalet har dock inte varit fritt från problem, då brister i kvaliteten på vedråvaran orsakat störningar i produktionen framför allt vid Vallviks bruk.

Rottneros angriper problemet både genom att arbeta med leverantörerna för att säkerställa kvaliteten och genom att göra sina egna anläggningar mindre känsliga för eventuella brister i råvaran, uppger Lennart Eberleh.

“På det stora hela är virkesflödet gott och vinterns störningar har endast marginellt påverkat produktionsvolymen. Råvarukostnaden har i takt med hög efterfrågan inom hela den svenska skogsindustrin stigit under 2018, men prisökningarna har klingat av vilket är gynnsamt för vår verksamhet”, konstaterar vd:n vidare.

Marknaden i dagsläget beskriver Rottneros som att efterfrågan och prisnivåer är fortsatt god, även om priserna sjunkit sedan toppnivåerna. Positiva tecken går att skönja:

“Vi kan även se en stabilisering i Asien efter en längre tids nedgång. Vi ser med försiktig optimism att stabiliseringen ska följas av att efterfrågan kommer igång igen i Asien, vilket är positivt för prisutvecklingen i Europa och Nordamerika”, resonerar Lennart Eberleh.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här