Rugvista ökar omsättningen och rörelseresultatet kraftigt

E-handelsbolaget Rugvista redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.
Rugvista
.
Omsättningen steg 84,7% till 204,5 miljoner kronor (110,7).

Rörelseresultatet blev 39,7 miljoner kronor (17,6), med en rörelsemarginal på 19,4% (15,9).

Justerat rörelseresultatet blev 49,6 miljoner kronor, motsvarande en marginal om 24,2%.

Resultatet efter skatt blev 32,2 miljoner kronor (13,2), en ökning med 143,9% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,55 kronor (0,65), vilket innebär en ökning med 138,5% mot föregående år.

Lagret som procent av intäkterna senaste 12 månaderna är 13,4% (29,3). Covid-19 sägs hindra möjligheten att öka lagerkvantiteter till ideala nivåer.

Genomsnittliga ordervärdet, ett viktigt mått inom e-handel, blev 3 529 kronor (4 033). Minskningen uppges ha drivits delvis av kategorimix-effekter, samtidigt som jämförelsesiffran för första kvartalet 2020 var ett historiskt extremvärde.

Antalet nya kunder var 59 000 medan antalet ordrar uppgick totalt till 82 000.

”Resultatet för första kvartalet 2020 var relativt blygsamt. Jämförelsetalen är svårare resten av året, speciellt under det fjärde kvartalet, vilket vi anser delvis beror på Covid19 restriktionerna. Starten på andra kvartalet har dock varit lovande med en tillväxt som ligger väl i linje med vår långsiktiga målsättning. Vi förväntar oss att den ökande takten på migrering från fysisk till digital handel kommer gynna oss även efter att pandemin är över”, kommenterar VD:n Michael Lindskog.

Rugvista, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 204,5 110,7 84,7%
Rörelseresultat 39,7 17,6 125,6%
Rörelsemarginal 19,4% 15,9%
Nettoresultat 32,2 13,2 143,9%
Resultat per aktie, kronor 1,55 0,65 138,5%