Så försäkrar du din inkomst

Privata inkomstförsäkringar är ett utmärkt komplement till a-kassa. Men se upp med det finstilta.

Lågkonjunkturen visar nu upp sitt fula tryne i form av varsel och uppsägningar. Att det är svårt att leva på a-kassa är ingen hemlighet, men till skillnad från förra krisen i början på 2000-talet finns det nu reella alternativ för den som önskar försäkra sig mot arbetslöshet, inkomstförsäkringar. Produkten har blivit lite av ett samtalsämne på arbetsplatserna och fanns faktiskt redan för 11 år sedan genom försäkringsbolaget Accept.

Spridningen av försäkringarna har ökat rejält under de senaste åren. Att endast en fjärdedel av de arbetslösa enligt Arbetslöshetskassornas Samorganisation får ut 80 procent av sin lön i arbetslöshetsersättning, har skapat en ny marknad där en av de drivande krafterna är fackförbunden som hittat en ny attraktiv medlemsförmån för att värva medlemmar.

Med hjälp av en inkomstförsäkring går det vanligen att försäkra månadslöner upp till 50 000-60 000 kronor, i en del fall mer än så. A-kassans ersättning är 80 procent av genomsnittlig månadslön dividerat med 22 dagar, dock max 680 kronor per dag, vilket motsvarar cirka 10 000 kronor per månad efter skatt. Enligt lag kan du aldrig få ut mer än 80 procent i ersättning vid arbetslöshet även om du har en inkomstförsäkring.

I dag erbjuder i stort sett samtliga större fackförbund inkomstförsäkringar. Metall tillhör undantagen som anser att en inkomstförsäkring är för dyr för medlemmarna. Premien via fackförbunden ligger oftast runt 25-30 kronor i månaden. För den som inte är med i facket finns det privata alternativ där nischade försäkringsbolag som Accept, Ace och E.N har tagit en stor del av marknaden.

De privata inkomstförsäkringarna är dyrare än de kollektiva försäkringarna som fackförbunden erbjuder. Premien ligger för de allra flesta runt några hundralappar i månaden. Skillnaden i premie baseras främst på den försäkrades lön och yrkestillhörighet. Andra faktorer är ålder, utbildningsnivå och bostadsort.

För att kunna teckna en inkomstförsäkring krävs det, förutom medlemskap i a-kassan, exempelvis att du har en fast anställning och att du inte sagt upp dig själv från din anställning. Därtill finns det en rad andra saker i det finstilta att tänka på.

Till att börja med skiljer sig en inkomstförsäkring från en vanlig försäkring genom att den inte börjar gälla från och med det att försäkringstagaren börjar betala in premier. En inkomstförsäkring har vanligen en kvalifikationstid på 12 månader, vilket innebär att man under denna tid inte får bli varslad eller uppsagd. Kvalifikationstiden skiljer sig mellan försäkringarna, vanligen 6-8 månader. Att ha framförhållning är ett måste.

En annan viktig sak att undersöka är ersättningsperioden. Med några undantag ligger ersättningstiden hos de flesta fackförbund på runt 100 dagar, variationen brukar sträcka sig från 80 dagar upp till 200 dagar. De privata inkomstförsäkringarna brukar ha samma ersättningsperiod som a-kassan på 300 dagar. Är man medlem i ett fackförbund och tycker att 100 dagar är en för kort period går det teckna plusförsäkringar hos försäkringsbolagen som fyller ut under hela a-kassans ersättningsperiod.

Viktiga faktorer att kontrollera är också vilka åldersgränser och vilken karenstid just din försäkring har. Det vill säga hur många dagar det tar från det att du blir arbetslös till dess att ersättning börjar betalas ut. Samtliga försäkringar följer minst a-kassans karenstid som för närvarande ligger på 7 dagar. Åldersgränsen brukar oftast innebära att nyteckning inte får ske efter 55 års ålder.

En osäkerhetsfaktor är hur premierna kan tänkas påverkas av att allt fler förlorar sina jobb. Erik Lif, informationschef på försäkringsmäklaren Insplanet, räknar med att premierna kommer att höjas om konjunkturen förvärras.

– Premierna har än så länge endast påverkats marginellt av konjunkturläget, sannolikt beroende av att det ännu mest handlat om varsel snarare än regelrätta uppsägningar. Stiger den faktiska arbetslösheten är det rimligt att premierna kan komma att höjas, hur mycket varierar med många faktorer och är svårt att svara på i dag.

Förutsatt att premierna inte blir väsentligt dyrare under det kommande året ser försäkringarna ut att vara ett bra komplement till nuvarande a-kassa, särskilt för dem med lite högre inkomster. Tjänar man under 18 700 kronor i månaden ska man däremot inte ha någon inkomstförsäkring alls. Då räcker den vanliga a-kassan.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.