Så mycket stiger svensk BNP

Sveriges BNP steg 0,1 procent under andra kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal 2018 steg BNP 1,0 procent.

Det framgår av SCB:s andra beräkning av nationalräkenskaperna för det andra kvartalet.

Enligt den snabba beräkningen sjönk BNP 0,1 procent under andra kvartalet, jämfört med föregående kvartal, och steg 1,4 procent jämfört med samma kvartal 2018.

BNP för första kvartalet steg med reviderade 0,1 procent jämfört med fjärde kvartalet (+0,5) och steg med reviderade 1,7 procent jämfört med första kvartalet 2018 (+2,1).

Hushållens konsumtion steg 1,1 procent under andra kvartalet jämfört med föregående kvartal (+0,6 i det första estimatet) och bidrog med 0,5 procentenheter till BNP-utvecklingen (+0,3). Offentlig konsumtion sjönk samtidigt 0,1 procent (-0,1).

Lagerinvesteringarna drog upp BNP med 0,1 procentenheter (-0,1). Fasta bruttoinvesteringar minskade med reviderade 1,0 procent (-1,1) och höll tillbaka BNP med reviderade 0,3 procent (-0,3).

Exporten förändrades enligt den nya beräkningen marginellt (-0,3), medan importen steg med 0,3 procent från det första kvartalet (-0,5).

Produktionen i näringslivet var upp 0,2 procent (0,0). Varuproducerande branscher sjönk enligt revideringen 0,1 procent (-0,4), medan tjänsteproducerande steg 0,3 procent (+0,3).

Antalet sysselsatta i hela ekonomin minskade med 0,1 procent (-0,2).

Antalet arbetade timmar steg 0,2 procent (+0,2).

Arbetsproduktiviteten i näringslivet sjönk med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal (-0,2).

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här