Saab ökar omsättningen och vinsten

Försvarsbolaget Saab redovisar en delårsrapport för det första kvartalet som är bättre på samtliga punkter jämfört med fjolårsperioden.
Saab
Omsättningen steg 13,0% till 9 088 miljoner kronor (8 040).

”Utvecklingen möjliggjordes av den starka orderstocken och en hög aktivitetsnivå i Saabs stora program. Fyra av sex affärsområden uppvisade organisk tillväxt. Samtidigt fortsatte nedgången i den civila flygmarknaden att påverka Saabs civila verksamhet, huvudsakligen inom IPS, negativt”, säger VD Micael Johansson.

Ebitda-resultat blev 1 066 miljoner kronor (914), med en ebitda-marginal på 11,7% (11,4).

Rörelseresultatet blev 597 miljoner kronor (560), med en rörelsemarginal på 6,6% (7,0).

Resultatet efter skatt blev 396 miljoner kronor (342), en ökning med 15,8% mot föregående år.

Orderingången landade på 5 871 miljoner kronor (4 823), en ökning med 21,7% mot föregående år.

Det operationella kassaflödet var -160 miljoner kronor (-1 582) och det fria kassaflödet -265 miljoner kronor (-1 700). Det förbättrade kassaflödet relaterar till ett högre ebitda, lägre investeringar och erhållna milstolpebetalningar.

”Saab har en god finansiell ställning och vi fortsätter våra åtgärder för att förbättra effektiviteten, bibehålla teknikledarskap och stärka marknadspositionen. Sammantaget ger detta Saab en bra utgångspunkt för att leverera på våra mål. Vi bibehåller vår prognos för helåret 2021”, skriver bolaget.

Saab, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Orderingång 5 871 4 823 21,7%
Nettoomsättning 9 088 8 040 13,0%
EBITDA 1 066 914 16,6%
EBITDA-marginal 11,7% 11,4%
Rörelseresultat 597 560 6,6%
Rörelsemarginal 6,6% 7,0%
Nettoresultat 396 342 15,8%