Sänkta riktkurser haglar över Wihlborgs efter rapporten

Fastighetsbolaget Wihlborgs delårsrapport för det fjärde kvartalet följs huvudsakligen upp med sänkta riktkurser och även några sänkta rekommendationer.
Kontorshuset Prisma, som ligger mitt emot Helsingborgs central. Ett av Wihlborgs större projekt som färdigställs nu innan årsskiftet. Bolaget har ökat sin affär i Helsingborg under senare år men det är fortfarande Malmö som är största marknad. Där finns 43% av bolagets fastighetsvärde.
En sådan kommer från Kepler Cheuvreux som sänker sin riktkurs till 195 kronor (200) med upprepat köp.

Kepler konstaterar att rapporten var lite sämre än förväntat men lyfter också fram den starka starten på 2021 (hyresbetalningar). Den främsta positiva signalen var utdelningen som höjdes med 17% till 5,25 kronor per aktie.

Kepler påpekar också att det råder ett rekordlågt förhållande mellan lån och värde på 48% . Detta skapar utrymme för uppköp och förvärv men också en högre utdelning (Kepler spår att den är upp cirka 10% för 2021-2022).

Ett annat analyshus som sänker sin riktkurs är Pareto Securities till 166 kronor (167) med upprepat behåll.

Pareto skriver också att rapporten var under förväntan och att man tvingas göra negativa revideringar på grund av valutamotvindar, mer försenade projekt än tidigare trott och något sänkta uppskattningar av den jämförbara uthyrningstillväxten framöver. Den nuvarande värderingen begränsar uppsidan på kort sikt, konstaterar analyshuset.

Också Carnegie och DNB har sänkt sina riktkurser. SEB och Handelsbanken har däremot sänkt rekommendationerna till sälj från behåll. Handelsbanken skriver att aktien är rimligt värderad och föredrar Pandox i sektorn.