SAS ökade antalet passagerare med 53 % i totala trafiken i juli

SAS ökade antalet passagerare med 53 % till 1,079 miljoner i den totala trafiken i juli, jämfört med samma månad året innan. Månaden före var tillväxten 86,9 %.
”Vi ser att siffrorna förbättras gradvis vilket är glädjande. Samtidigt är vi naturligtvis försiktiga
eftersom det fortfarande finns ett stort antal osäkerheter framför oss. Återstående reserestriktioner påverkar fortfarande passagerarna och vi gör allt vad vi kan, för att ge våra kunder en smidig reseupplevelse”, säger vd Anko van der Werff.

Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, ökade flygbolaget med 122,5 % under månaden (224,9).

Kapaciteten, mätt som ASK, ökade med 85,3 % i juli (196,8).

Kabinfaktorn uppgick till 61,2 % under månaden (47,8).

PASK uppgick till 0,52, svenska kronor, under månaden (0,51).

Passageraryielden uppgick till 0,87, svenska kronor, i juli (1,07).

SAS juli, 2021 juni, 2021
Passagerare, miljoner 1,079 0,614
Passagerare, förändring i %, YY 53 86,9
RPK, förändring i % 122,5 224,9
ASK, förändring i % 85,3 196,8
Kabinfaktor, i % 61,2 47,8
PASK 0,52 0,51
Passageraryield 0,87 1,07