SBB miljardköper skolor från Stockholms stad

Fastighetsbolaget SBB förvärvar sju skolfastigheter i Stockholm med en total uthyrningsbar yta om 39 400 kvadratmeter från det kommunala bolaget Sisab. Köpeskillingen är 1 460 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.
Ilija Batljan
SBB:s VD Ilija Batljan. Foto: TT
Den totala hyresintäkten uppgår till 59 miljoner kronor, 90% av intäkterna genereras från grundskolor och 10% från förskolor. SBB kommer att erbjuda befintliga hyresgäster hyresavtalsförlängningar med tio år. Affären är villkorad av beslut i Stockholms Stadshus och kommunfullmäktige i Stockholms stad.