SCA investerar 1,45 miljarder i ny massaproduktion

Skogsindustribolaget SCA har beslutat att investera 1,45 miljarder kronor i produktion av kemiskt förbehandlad termomekanisk massa (CTMP) vid Ortvikens pappersbruk i Sundsvall.
Detta förväntas ge en positiv EBITDA-effekt med cirka 0,3 miljarder per år, enligt ett pressmeddelande.

– Våra massakunder vill att vi växer med dem inom produktsegment som förpackningskartong och hygienprodukter, segment med en god tillväxt, säger vd Ulf Larsson.

Förväntad produktionsstart är början av 2023.

SCA inleder även avveckling av tidigare tryckpapperstillverkning med negativ lönsamhet där cirka 800 anställda kan komma att påverkas. Detta förväntas innebära kassaflödespåverkande engångskostnader som inte bedöms överstiga 0,9 miljarder kronor. Det finns även ett nedskrivningsbehov om cirka 1,1 miljarder.