SCA och ST1 startar samägt biodrivmedel-bolag

Skogsindustribolaget SCA och ST1 startar ett bolag tillsammans för att producera och sälja biodrivmedel. Det framgår av ett pressmeddelande.
Ulf Larsson. Foto: Michael Engman
Skogsbolaget kommer att investera 0,6 miljarder kronor i det samägda bolaget, samt vara dess leverantör av tallolja.

Det nya bioraffinaderiet planeras att tas i drift i andra kvartalet 2023.

”I linje med den långsiktiga strategi vi kommunicerat, så går vi nu med vårt gemensamma bolag med St1 från att endast vara leverantör av tallolja till kemi- och bränsleindustrin till att bli verksamma i förädlingen av våra förnybara råvaror”, säger Ulf Larsson, VD och koncernchef i SCA.

SCA och ST1 äger hälften var i detta gemensamma bolag.