SCA:s vinst steg men mindre än väntat

Skogsbolaget SCA:s fjärde kvartal utvecklades i linje med bolagets och marknadens förväntningar och den stora investeringen i Östrand har utvecklats enligt plan.

Bolaget fokuserar nu på att trimma fabriken mot full produktion, som ska uppnås 2020.

”Efterfrågan under fjärde kvartalet har varit stabil med generellt oförändrade eller något lägre priser. Resultatet förbättrades jämfört med motsvarande kvartal i fjol, men försämrades marginellt jämfört med föregående kvartal”, uppger bolaget i en bokslutskommentar.

SCA:s ebitda-resultat blev 1.494 miljoner kronor för det fjärde kvartalet. Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 1.518 miljoner kronor, enligt Infront Datas sammanställning av sju analytikers prognoser. Ebitda-marginalen uppgick till 30,3 procent. Väntat var 30,4 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1:75 kronor per aktie (1:50). Väntat var enligt Infront Datas sammanställning i genomsnitt en utdelning om 2:05 kronor.

Tack vare ett stort eget skogsinnehav har virkesförsörjningen till SCA:s industrier under året varit stabil, trots ovanligt besvärliga väderförhållanden, skriver bolaget. Virkesleveranserna ökade under både tredje och fjärde kvartalet till följd av uppstarten av den utbyggda massafabriken i Östrand.

För sågade trävaror har efterfrågan varit god under året, med stigande priser som resultat. Under det fjärde kvartalet beskrivs konsumtionen dock som stabil, med något sjunkande priser.

En liknande bild ger SCA av massamarknaden, där priserna drivits upp av en stark global efterfrågan. Priserna backade dock något i Europa under slutet av det fjärde kvartalet, konstaterar bolaget.

Även kraftliner har haft ett bra 2018. Det fjärde kvartalet såg också stabil efterfrågan, men också här med något lägre priser.

För tryckpapper har prishöjningar kunnat genomföras under året för både bestruket och obestruket papper, sedan kapacitetsneddragningar bland producenter ”lett till en bättre balans mellan utbud och efterfrågan”.

Vad gäller investeringen på knappt 8 miljarder kronor i en ny massafabrik i Östrand har 95 procent av totalbeloppet investerats. Projektet har genomförts enligt tidsplan och budget.

Enligt uppstartskurvan väntas produktionen öka successivt fram till slutet av 2019. År 2020 beräknas därför bli det första året med full produktion motsvarande 900.000 ton, skriver bolaget.

Omsättningen uppgick till 4 926 miljoner kronor (4 242), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 5 040.

Rörelseresultatet blev 1 143 miljoner kronor (786), väntat rörelseresultat var 1 212. Rörelsemarginalen var 23,2 procent (18,5). 

Ebitda-resultat blev 1 494 miljoner kronor (1 078), med en ebitda-marginal på 30,3 procent (25,4). 

Resultatet före skatt var 1 125 miljoner kronor (779), analytikerkonsensus 1 199. 

Resultatet efter skatt blev 860 miljoner kronor (596). 

SCA föreslår 1,75 kronor i utdelning (1,50), väntat 2,00.
 

SCA, Mkr Q4-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2017
Nettoomsättning 4 926 5 040 -2,3% 4 242
EBITDA 1 494     1 078
EBITDA-marginal 30,3%     25,4%
Rörelseresultat 1 143 1 212 -5,7% 786
Rörelsemarginal 23,2% 24,0%   18,5%
Resultat före skatt 1 125 1 199 -6,2% 779
Nettoresultat 860     596
Utdelning per aktie, kronor 1,75 2,00 -12,5% 1,50

Konsensusdata från FactsetOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.