SEB ser köpläge i affärssystembolag

SEB inleder bevakning av affärssystembolaget Fortnox med rekommendationen köp och riktkursen 470 kronor. Aktien stängde igår vid 414 kronor.
Bankens analys indikerar att bolaget har skurit ut en attraktiv del av den svenska ERP-marknaden med potential att utnyttja kundbasen för att leverera multidimensionell tillväxt över lång tid. Värderingen må vara hög men då ska detta betraktas mot bolagets förmåga att fördubbla vinsten varje 2,5 år, skriver SEB med hänvisning till egna uppskattningar.

I en separat analys skriver Introduce att förväntningarna är att Fortnox levererar ett bra avslut på ett starkt år.

För det fjärde kvartalet spås kundintaget vara 14 000 mätt över kvartal, vilket stöds av färre konkurser för små och medelstora företag. Prognosen för intäkter och ebit är 188 miljoner kronor respektive 61 miljoner kronor. Den inkrementella justerade rörelsemarginalen spås bli 30% i det fjärde kvartalet, jämfört med att den överstigit 40% de senaste sju kvartalen.

Att marginalen denna gång blir lägre beror enligt Introduce på att Fortnox möter tuffare jämförelsetal och att personalen utökats med 39 anställda under tredje kvartalet vilket leder till högre operativa kostnader.