Serneke vänder till vinst under första kvartalet

Byggbolaget Serneke redovisar en högre omsättning och vändning till vinst under det första kvartalet, jämfört med fjolårsperioden. Orderingången var betydligt lägre i förhållande till fjolåret.
Serneke
Foto: Serneke

Byggbolaget Serneke redovisar en högre omsättning och vändning till vinst under det första kvartalet, jämfört med fjolårsperioden. Orderingången var betydligt lägre i förhållande till fjolåret.

Omsättningen steg 7,5% till 1 950 miljoner kronor (1 814).

Rörelseresultatet blev 31 miljoner kronor (-149), med en rörelsemarginal på 1,6%.

”Periodens resultat skapas till stor del av försäljning av byggrätter strukturerade i en korg som överlåts över tid. Samtidigt fortsätter entreprenadverksamheten att stärka sin leverans med en bibehållen konservativ syn på vinstavräkning”, heter det i rapporten.

Resultatet före skatt var 38 miljoner kronor (-154).

Resultatet efter skatt blev 46 miljoner kronor (-106), och per aktie 1,65 kronor (-4,73).

Orderingången landade på 1 179 miljoner kronor (2 975), en minskning med 60,4% mot föregående år.

”Orderingången präglas fortsatt av vår strategi att prioritera lönsamhet före tillväxt. Samtidigt hårdnar konkurrensen och osäkerhet runt pandemieffekter gör marknaden mer avvaktande. Fler bolag än Serneke prioriterar nu lönsamhet och en tendens att avstå ren priskonkurrens börjar märkas, något vi tror kan påverka branschen och verka till vår fördel”, säger tillförordnad VD Michael Berglin.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2 miljoner kronor (-233).

Serneke, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Orderingång 1 179 2 975 -60,4%
Nettoomsättning 1 950 1 814 7,5%
Rörelseresultat 31 -149
Rörelsemarginal 1,6%
Resultat före skatt 38 -154
Nettoresultat 46 -106
Resultat per aktie, kronor 1,65 -4,73
Kassaflöde från löpande verksamhet -2 -233