Skatten på ISK hamnar på miniminivån även nästa år

Skatten på sparande på ett ISK blir 0,375% av kapitalunderlaget 2021. Det är den lägsta möjliga skatten, och är samma nivå som för inkomståret 2020, rapporterar Dagens Industri.
Skatten styrs av nivån statslåneräntan i slutet av november och den har pressats nedåt de senaste åren. Riksgälden har i dag satt den till minus 0,1%. Det finns dock ett golv i systemet som ska hindra schablonskatten från att sjunka lägre, och det är det golvet som kommer att gälla även för nästa år.

Skatten räknas ut i en modell som bygger på kapitalets storlek vid ingången av varje kvartal och på hur stora insättningar man gjort under året. Genom att lägga ihop dessa siffror och dela dem med fyra får man fram det kapitalunderlag som är det som sedan beskattas med 0,375%.

Tidningen beskriver i ett räkneexempel att den som har 500.000 kronor på sitt konto i början av nästa år och sedan sätter in 2 000 kronor i månaden hela året får en skatt på 1 930 kronor, om avkastningen har varit noll. Samtidigt är utdelningar skattefria på svenska aktier inom ISK.