Spotlight Group lyfter 47% i premiärhandeln

Spotlight Group började idag den 15 september att handlas på den egna marknadsplatsen Spotlight Stock Market. Aktien handlas med kortnamnet SPGR.
Peter Gönczi. Foto: Spotlight

Spotlight Group är en koncern som äger marknadsplatsen Spotlight Stock Market, Sedermera Fondkommission samt några andra relaterade verksamheter.

Teckningstiden avslutades den 8 september. Erbjudandet tecknades till totalt 192 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad om 1 817 procent. Bolaget fick genom erbjudandet 1 178 nya aktieägare.

 Spotlight sätter ljuset på småbolagens dilemma
Spotlight Group emitterade inga nya aktier i erbjudandet och bolaget har 5,17 miljoner aktier utestående. Teckningskursen var 22,10 kronor per aktie.Aktien har hittills idag handlats till 35,60 kronor som högst betalt och 29 kronor som lägst betalt. Klockan 09:30 var senast betalt 32,40 kronor, en uppgång på 46,6% jämfört med teckningskursen. Aktier för 5,7 miljoner kronor har bytt ägare hittills idag. Börsvärdet är 167,5 miljoner kronor räknat på senast betalt.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här