SSAB:s justerade ebitda-resultat bättre än väntat

Stålbolaget SSAB redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst. Justerat ebitda-resultat kom in högre än väntat. Styrelsen föreslår ingen utdelning.
Omsättningen steg 0,1% till 16 988 miljoner kronor (16 973). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 15 831.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 1 439 miljoner kronor (-127), väntat 968.

Rörelseresultatet blev 557 miljoner kronor (-1 178).

Justerat rörelseresultat utföll på 557 miljoner kronor (-1 131), väntat var 17.

Resultatet före skatt var 418 miljoner kronor (-1 292).

Resultatet efter skatt blev 346 miljoner kronor (-1 240).

Resultat per aktie hamnade på 0,33 kronor (-1,21).

I utdelning föreslås 0 kronor (0), väntat 0,39.

”Efterfrågan på stål under första kvartalet 2021 bedöms vara god, drivet av både underliggande efterfrågan och av kundernas lageruppbyggnad. Det finns dock fortfarande osäkerhet kring hur utvecklingen av Covid-19 kommer att påverka efterfrågan. Den globala efterfrågan för höghållfasta stål bedöms vara god under det första kvartalet”, skriver bolaget i rapporten.

För SSAB Special Steels bedöms leveranserna öka under det första kvartalet 2021, jämfört med det fjärde kvartalet 2020, medan leveranserna för SSAB Europe också förväntas öka, men i något mindre utsträckning. Leveranserna för SSAB Americas bedöms fortsätta på en god nivå under första kvartalet 2021. De väntas dock bli något lägre jämfört med det fjärde kvartalet 2020, främst beroende på låga ingående ämneslager i första kvartalet 2021.

Vidare uppger bolaget att de realiserade priserna för SSAB Americas och för SSAB Europe förväntas i genomsnitt öka betydligt jämfört med fjärde kvartalet 2020. För SSAB Special Steels förväntas priserna öka i det första kvartalet 2021, jämfört med fjärde kvartalet 2020.Samtidigt kommer kostnaderna för råmaterial vara högre i första kvartalet 2021, jämfört med fjärde kvartalet 2020.

SSAB, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019
Nettoomsättning 16 988 15 831 7,3% 16 973
EBITDA, justerat 1 439 968 48,7% -127
Rörelseresultat 557 -1 178
Rörelseresultat, justerat 557 17 3 176,5% -1 131
Resultat före skatt 418 -1 292
Nettoresultat 346 -1 240
Resultat per aktie, kronor 0,33 -1,21
Utdelning per aktie, kronor 0 0,39 0

Konsensusdata från Factset