Starbreeze slutför första betalning till borgenärer

Spelutvecklingsbolaget Starbreeze kommer, i enlighet med rekonstruktionsplanen och det offentliga ackordet som fastställdes av Stockholms tingsrätt den 6 december 2019, att slutföra sin första betalning till delar av borgenärskollektivet under tredje kvartalet. Det framgår av ett pressmeddelande.
”Genom återbetalningen tar vi ett steg för att fullgöra våra skyldigheter gentemot våra borgenärer enligt plan och samtidigt minskar våra långfristiga skulder, vilket resulterar i lägre löpande finansiella kostnader. Vi fortsätter arbeta med skuldreducering för att stärka vår långsiktiga finansiella ställning”, säger Mats Juhl, finanschef på Starbreeze.

Starbreeze borgenärer har delats in i fyra grupper: Nordea, Smilegate, leverantörsborgenärer och mindre leverantörsborgenärer. Samtliga borgenärer ska erhålla full betalning för sina skulder inom ramen för rekonstruktionsplanen, men inom olika tid beroende på vilken grupp borgenären tillhör.

Betalningar som sker under hösten 2020 resulterar i att samtliga leverantörsborgenärer och mindre leverantörsborgenärer får full återbetalning, samt att cirka 50 procent av Nordeas skuld amorteras. Betalningarna sker som tidigare kommunicerats med likvider från nyemissionen och till viss del befintlig kassa.