Stiftelsen Affärsvärlden

Stiftelsen Affärsvärlden

Stipendier för år 2019
Stiftelsen Affärsvärlden

• Har du planer på att skriva en bok och behöver hjälp med finansiering? Stiftelsen Affärsvärlden kommer i år för första gången att dela ut en större summa pengar till någon eller några som vill skriva en bok i ämnet svenskt näringsliv.

• Funderar du på att gå en kurs eller utbildning? Söker du finansiering till forskning? Eller planerar du ett större journalistiskt projekt?

 

Stiftelsen Affärsvärlden delar ut omkring 400 000 kronor årligen. Stipendierna riktar sig till yrkesverksamma ekonomijournalister och forskare inom ekonomijournalistik.

I år kommer Stiftelsen Affärsvärlden i första hand att premiera ett bokprojekt. Ett belopp på 200 000 kronor kommer att delas ut till den eller dem som vill skriva en bok med relevans för svenskt näringsliv och ekonomi. Vid ansökning om bidrag för bokprojekt, är det en fördel att kunna visa en tydlig plan för när boken ska skrivas. Det är också en fördel att skicka med en synopsis och ett första kapitel.

Boken kommer att ges ut tillsammans med bokförlaget Roos & Tegnér.

I andra hand premieras projekt med ett tydligt syfte och en detaljerad plan. För att ge några exempel: vid ansökan bidrag till en utbildning bör ansökande ange exakt vilken kurs det rör sig om och vilket utbildningstillfälle det gäller, samt hur antagningsmöjligheterna ser ut. Är det ett reportageprojekt det gäller, ange när det ska vara klart var och var det ska publiceras.

Annan extern finansiering är en fördel men inget krav.

Stiftelsen Affärsvärlden har inga fasta stipendiebelopp, men de beviljade summorna har historiskt tenderat att ligga på mellan 5 000 och 80 000 kronor. Det gäller även i år, med undantag för bokstipendiet.

Ansökningarna granskas av Stiftelsen Affärsvärldens stipendiekommitté, som består av ledamöter i stiftelsens styrelse, anställda på Affärsvärlden och anställda på Roos & Tegnér AB. Eventuella frågor kring stipendierna mejlas till stiftelsen@affarsvarlden.se

Ansökan görs nedan. Sista ansökningsdag 15 april. Besked lämnas senast 1 juni.

Stiftelsen Affärsvärlden förbehåller sig rätten att publicera vilka som tilldelats 2019 års stipendier, om inget annat skriftligen överenskommits. Stipendiaterna ska inom ett år efter tilldelat stipendium kortfattat redovisa resultatet av projektet som stöttas av Stiftelsen Affärsvärlden.

I fjol beviljade sammanlagt 350 000 kronor till 14 ansökningar (15 stipendiater). Databasjournalistik, digital bildjournalistik, vetenskap- och branschanalyser, samhälls- och makroekonomi, kvinnors kapitalförvaltning, svensk-amerikanska handelsrelationer samt pressetik i en digital mediavärld är några av områdena som stöttades.

Syftet med stipendierna är att främja svenskt näringsliv genom att stödja näringslivsjournalistiken i form av ekonomiska bidrag till utbildning och forskning till såväl lärosäten och lärare som till enskilda ekonomijournalister och skribenter.

Om Stiftelsen Affärsvärlden

Tidningen Affärsvärlden har getts ut sedan år 1901. Stiftelsen grundades år 1966, under en ekonomiskt ansträngd tid för tidningen, för att främja svenskt näringsliv genom att verka för utgivande av en eller flera titlar. Stiftelsen äger rättigheterna till utgivningsbeviset och varumärket Affärsvärlden, som ges ut i samarbete med Alma Talent AB, en del av finländska Alma Media-koncernen. Sedan år 1988 stödjer Stiftelsen svensk ekonomi- och näringslivsjournalistik genom ekonomiska bidrag till utbildning och forskning. 

Huvudmän för Stiftelsen är Svenskt Näringsliv, Svenska Bankföreningen och Stockholms Handelskammare.

Stiftelsens styrelse:

Anna Karin Källén (ordförande), företagare

Viveka Ekberg, professionell styrelseledamot

Lennart Francke, senior advisor

Johan Hansing, chefsekonom, Svenska Bankföreningen

Ulf Jakobsson, docent

Thomas Peterssohn, journalist

Erik Wahlin, chefredaktör och ansvarig utgivare, Affärsvärlden

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här