Stigande vinst men minskad omsättning för Munters

Munters redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Bolaget rapporterar högre vinst.
Omsättningen sjönk 3,3 procent till 1 566 miljoner kronor (1 620). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 545.

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 130 miljoner kronor (131), väntat 121. Ebita-marginalen var 8,3 procent (8,1).

“Den justerade ebita-marginalen förbättrades något jämfört med förra året. Detta drevs främst av ett kontinuerligt fokus av alla delar av organisationen för att minska indirekta kostnader och en aktiv hantering av effekterna från Covid-19 utbrottet”, skriver bolagets vd Klas Forsström i rapporten.

Rörelseresultatet blev 110 miljoner kronor (38). Rörelsemarginalen var 7,0 procent (2,3).

Resultatet efter skatt blev 57 miljoner kronor (3).

Resultat per aktie hamnade på 0,31 kronor (0,02).

Orderingången landade på 1 849 miljoner kronor (1 938), vilket är 8 procent högre än analytikerkonsensus.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 33 miljoner kronor (43).

“Under det första kvartalet påverkades Munters av Covid-19 utbrottet. Efterfrågan var robust i januari och februari, utom i Kina som drabbades av utbrottet i februari. Orderingången i mars påverkades negativt av utbrottet i Europa och Americas. I Kina återhämtade sig efterfrågan något i mitten av mars”, skriver bolaget.

Bolaget ser ett fortsatt utmanande affärsklimat.

“För de kommande kvartalen förväntar vi oss ett fortsatt utmanande affärsklimat med en större påverkan från Co-vid-19 utbrottet än vad vi såg under det första kvartalet. För närvarande är överblicken av effekten från utbrottet begränsad. Vi har för närvarande en god orderbok men beroende på omfattning och hur långt utbrottet blir ser vi en ökad risk för projektförseningar”, säger vd:n.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här