Stillfront bättre än väntat

Spelutvecklaren Stillfront redovisar en omsättning som var högre än väntat under första kvartalet. Bolagets vinst slår också prognosen.
Omsättningen steg 65,3 procent till 691 miljoner kronor (418). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 648.

Rörelseresultatet blev 106 miljoner kronor (113). Rörelsemarginalen var 15,3 procent (27,0).

Justerat rörelseresultat utföll på 213 miljoner kronor (126), med en justerad rörelsemarginal på 30,8 procent (30,1).

Resultatet före skatt var 102 miljoner kronor (100), analytikerkonsensus 75.

Resultatet efter skatt blev 77 miljoner kronor (69).

Resultat per aktie hamnade på 2,85 kronor (2,91).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 163 miljoner kronor (103).

”Stillfront levererar ett starkt första kvartal med en uppgång i nettointäkter på 65 procent och en justerad ebit-marginal på 31 procent. Tillväxten är främst relaterad till förvärven av Kixeye och Storm8 samt solid organisk tillväxt. Den underliggande utvecklingen i spelportföljen var positiv med hög spelaktivitet i de flesta av våra spel. Avkastningen på våra rekordstora marknadsföringskampanjer var mycket god i hela gruppen under kvartalet”, kommenterar vd Jörgen Larsson i rapporten.

Bolaget uppges liksom hela marknaden för digital underhållning ha gynnats av coronapandemin när människor uppmanats jobba hemifrån och utöva social distansering.

”Idag, den 6 maj 2020, fortsätter vi att se en mer accelererad spelaktivitet i hela portföljen, både i form av ett starkt inflöde av nya registrerade användare samt ökad aktivitet hos befintliga användarbaser. Vi upplever för närvarande betydligt högre avkastning på våra marknadsföringskampanjer, och vår marknadsföringsstrategi genererar mycket goda resultat”, säger Jörgen Larsson.

Kundbetalningar ökade med 60 procent till 664 miljoner kronor, medan dagliga aktiva unika användare var 62 procent fler till 2,21 miljoner.

Sett till månatligt aktiva unika användare ökade dessa med 73 procent till 9,79 miljoner, där antalet månadsbetalande användare var upp 82 procent till 365 000.

De genomsnittliga intäkterna per dagligt aktiva unika användare minskade med 3 procent till 3 kronor.

Anskaffningskostnaden för användare var 42 procent högre till 148 miljoner kronor.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här