Stillfront gör två miljardförvärv

Spelutvecklingsbolaget Stillfront har under tidiga fredagsmorgonen släppt ett antal pressmeddelanden i vilka två förvärv aviseras och som anledning av detta anges oreviderade proformasiffror för tredje kvartalet.
Förvärven avser Sandbox Interactive och Super Free Games.

Sandbox är en plattformsoberoende free-to-play MMORPG-studio för vilken den totala initiala köpeskillingen uppgår till 130 miljoner euro, motsvarande 1,3 miljarder kronor, på kontant- och skuldfri basis. Av beloppet betalas cirka 30 miljoner euro i nyemitterade aktier till Stillfront. Resten är i kontanter. Därutöver finns möjlighet till en tilläggsköpeskilling på en gång ebit för vart och ett av räkenskapsåren 2021-2024, beroende på hur ebit utvecklas under dessa år.

Det andra köpet Super Free Games är en utvecklare av ordspel inom Casual-segmentet. Denna affär kostar 150 miljoner dollar, motsvarande 1,2 miljarder kronor, på kontant- och skuldfri basis och har också en tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen är inom intervallet 0-2 gånger ebitda för vart och ett av räkenskapsåren 2021-2023 beroende på ebitda-utvecklingen under dessa år. Affären är en blandning av kontanter och aktier (52,5% av beloppet är i nyemitterade aktier i Stillfront).

I och med förvärven av dessa två bolag presenterar Stillfront oreviderade proformasiffror för tredje kvartalet. Dessa är en nettoomsättning på 3 550 miljoner kronor, justerad ebitda på 1 373 miljoner kronor och justerad ebit på 1 212 miljoner kronor. Detta kan jämföras med rapporterade 2 910, 1 236 och 1 094 miljoner kronor.

Efter slutförande kommer Stillfronts skuldsättningsgrad att ligga på 1,4 gånger ebitda, vilket är inom skuldsättningsmålet på 1,5 gånger ebitda.

Förvärven väntas under 2021 gemensamt bidra till Stillfront-koncernen med 1,5-2 miljarder kronor och 350-450 miljoner när det gäller justerad ebitda.