Stora Enso bättre än väntat

Skogsindustribolaget Stora Enso redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Det operativa rörelseresultatet överträffade också prognosen.
Stora Ensos Annica Bresky
Annica Bresky, VD på Stora Enso. Foto: Tobias Ohls

Omsättningen steg 24,0% till 2 577 miljoner euro (2 079). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 485.

”Det är tillfredsställande att se stabil omsättningsökning inom alla våra strategiska fokusområden. Både divisionerna Packaging Materials och Wood Products levererade rekordomsättning för kvartalet, vilket ytterligare förstärker vår ställning i dessa segment”, säger VD Annica Bresky.

Också divisionen Biomaterials omsättning ökade till en rekordnivå under kvartalet. ”De högre priserna motverkades dock delvis av störningar på den globala logistikmarknaden”, säger Bresky.

Rörelseresultatet blev 386 miljoner euro (145). Rörelsemarginalen var 15,0% (7,0).

Operativa rörelseresultat uppgick till 410 miljoner euro (175), väntat var 375. Förbättringen beror på högre volymer och priser, särskilt i divisionerna Biomaterials, Wood Products och Packaging Materials. Exklusive divisionen Paper ökade det operativa rörelseresultatet till 441 (191) miljoner euro.

Resultatet före skatt var 349 miljoner euro (115), och efter skatt 299 miljoner euro (86).

”Den globala ekonomiska aktiviteten fortsätter på en hälsosam nivå med god efterfrågan på Stora Ensos produkter i de viktigaste segmenten. Utsikterna för helåret 2021 har inte förändrats mot tidigare. Det operativa rörelseresultatet för 2021 förväntas bli bättre än det för 2020”, skriver Stora Enso under utsikter. Det är en upprepning av utsikterna.

Stora Enso, MEUR Q3-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 2 577 2 485 3,7% 2 079 24,0%
Rörelseresultat 386 145 166,2%
Rörelsemarginal 15,0% 7,0%
Resultat före skatt 349 115 203,5%
Nettoresultat 299 86 247,7%

Konsensusdata från Factset