Stora Enso stänger massa- och pappersproduktionen vid bruken i Kvarnsveden och Veitsiluoto

Skogsindustribolaget Stora Enso kommer att inleda medbestämmandeförhandlingar med anställda vid bruken i Kvarnsveden i Sverige och Veitsiluoto i Finland angående en plan för att permanent stänga massa- och pappersproduktionen vid båda anläggningarna. De planerade nedläggningarna skulle äga rum under tredje kvartalet 2021 och beröra 670 personer i Finland och 440 personer i Sverige. Det framgår av ett pressmeddelande.
Stora Enso
Foto: Patrik Lindén/Stora Enso
Pappersefterfrågan i Europa har minskat i över ett decennium. Denna trend har ytterligare accelererat på grund av pandemin, som har lett till förändringar i konsumentbeteenden. Som ett resultat finns det en betydande överkapacitet på den europeiska pappersmarknaden, vilket har orsakat låga prisnivåer och utmanat kostnadskonkurrenskraften för många pappersbruk. Bruken i Kvarnsveden och Veitsiluoto är båda förlustbringande och deras lönsamhet förväntas förbli otillfredsställande även framöver.

– Det här är tunga nyheter för vårt företag och våra kollegor i Veitsiluoto och Kvarnsveden. Våra medarbetare på bruken är mycket kompetenta och har gjort sitt yttersta under mycket svåra omständigheter. På den snabbt sjunkande pappersmarknaden måste vi tyvärr justera vår produktionskapacitet för att förbättra konkurrenskraften för vår totala pappersverksamhet. Dessvärre innebär detta nedstängning av olönsamma tillgångar, säger Stora Ensos vd och koncernchef Annica Bresky.

Stora Enso har utvärderat flera alternativ för att förbättra den finansiella situationen för bruken i Veitsiluoto och Kvarnsveden. Inget av dessa alternativ har emellertid visat sig vara genomförbart för att säkerställa brukens framtida konkurrenskraft.

De planerade nedläggningarna av bruken skulle minska Stora Ensos kapacitet inom papperstillverkning med 35% till 2,6 miljoner ton per år. Stora Ensos pappersförsäljning skulle minska med cirka 600 miljoner euro och det operativa rörelseresultatet, ebitda, förväntas förbättras med cirka 35 miljoner euro årligen. Paper-divisionens andel av koncernens försäljning skulle efter de planerade nedläggningarna reduceras till att ligga något över 10%.

Stora Enso har bokfört en icke kassapåverkande nedskrivning relaterad till Kvarnsveden och Veitsiluoto på 127 miljoner euro i sitt resultat för första kvartalet 2021, redovisad som en jämförelsestörande post. För andra kvartalet 2021 kommer företaget att bokföra en kostnad på 104 miljoner euro, av vilken kassapåverkan är 96 miljoner euro, som en jämförelsestörande post avseende potentiella uppsägningar och omstruktureringskostnader vid de två bruken.

Stora Enso skulle fortsätta med virkesanskaffning från norra Finland och mellersta Sverige, då regionerna fortsatt är viktiga för virkesförsörjningen till företagets verksamheter.

Stora Enso fortsätter att producera träfritt obestruket kontorspapper vid Nymölla bruk i Sverige, superkalendrerat papper vid bruken i Langerbrugge i Belgien och Maxau i Tyskland, bestruket och obestruket bokpapper vid Anjala-bruket i Finland, tidningspapper vid bruken i Langerbrugge i Belgien och Hylte i Sverige, samt förbättrat tidningspapper och andra specialicerade tidningspapperskvaliteter vid bruken i Anjala i Finland och Sachsen i Tyskland.