Storbankernas försiktighet kan gynna Intrum enligt vd

Att storbankerna är allt försiktigare bör kunna öka aktiviteten och efterfrågan för Intrum i dess marknader. Det säger Intrums vd som lämnade rapport under morgonen.
Intrum

Kredithanteringsbolaget Intrum rapporterade under morgonen en ökad omsättning och ett justerat rörelseresultat helt i linje med uppgifterna från bolagets omvända vinstvarning den 10 juli. I den efterföljande rapportpresentationen uppger Intrums vd Mikael Erickson att storbankernas försiktighet framöver kan leda till ökad efterfrågan för bolaget.

Intrums omsättning steg 2,7 procent och uppgick till 3 885 miljoner kronor.

Det justerade rörelseresultatet landade på 1 345 miljoner kronor, i linje med den den preliminära siffran.

Mikael Erickson uppger i rapportpresentationen att Intrum sett en stark återhämtning i Spanien, Italien och Grekland under det andra kvartalet och att bland annat investeringsvolymerna väntas öka mer under det andra halvåret samt starten av 2021.

Samtidigt lägger Erickson tyngd på att det tredje kvartalet normalt säsongsmässigt har mindre aktivitet, men faktumet att storbankerna är allt försiktigare bör kunna öka aktiviteten och efterfrågan för Intrum i dess marknader.

Intrums aktie steg initialt efter morgonens rapport, men handlas nu ner cirka 0,4 procent.