Storytels förlust större än väntat

Ljudboksspecialisten Storytel redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade samtidigt mer än väntat och Storytel skruvar ned sina prognoser för helåret.
Storytel
Omsättningen steg 15,8 % till 641,0 miljoner kronor (553,6). De totala intäkterna var 730,4 miljoner kronor (617,6). Streamingintäkterna ökade 19 % till 545 miljoner kronor (459), och upp 22 % i fasta växelkurser.

Ebitda-resultat blev -59,4 miljoner kronor (-37,8), väntat -30.

Rörelseresultatet blev -134,1 miljoner kronor (-60,0).

Resultatet före skatt var -132,8 miljoner kronor (-72,6).

Resultatet efter skatt blev -139,1 miljoner kronor (-56,5), analytikerkonsensus -67.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -28,3 miljoner kronor (-32,2).

Abonnentstocken uppgick i genomsnitt till 1 626 900, vilket motsvarar en ökning på 29 %.

ARPU, den genomsnittliga intäkten per användare, uppgick till 112 kronor (122).

Storytel reviderar ned prognoserna för 2021. Antalet betalande abonnenter bedöms nu bli 1,95-2,0 miljoner, från tidigare 2,1-2,2 miljoner. Streamingintäkterna förväntas bli mellan 2,25 och 2,3 miljarder kronor, från tidigare 2,4-2,5 miljarder. Ebitda-marginalen väntas bli negativa 6-8 %, jämfört med tidigare 0 till minus 5 %.

För tredje kvartalet räknar Storytel med streamingintäkter på 586 miljoner kronor och 1 723 000 abonnenter.

Målen på medellång sikt för 2023 med en årlig intäktstillväxt på 30-35 % står fast. Storytel uppger att den underliggande verksamheten växer stabilt med 20-25 % och att det finns bra möjligheter att generera ytterligare tillväxt via nya marknader, partnerskap och förvärv.

Storytel, Mkr Q2-2021 Konsensus Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 641,0 553,6 15,8%
EBITDA -59,4 -30 -37,8
Rörelseresultat -134,1 -60,0
Resultat före skatt -132,8 -72,6
Nettoresultat -139,1 -67 -56,5
Kassaflöde från löpande verksamhet -28,3 -32,2

Konsensusdata från Factset