Storytels streamingintäkter uppgick till 517 miljoner kronor

Ljudboksspecialisten Storytel hade streamingintäkter på 517 miljoner kronor under det första kvartalet, vilket är snäppet över prognostiserade 514 miljoner kronor.
Storytel
Streamingintäkterna i Norden var på 402 miljoner kronor och 3 miljoner kronor över prognos.

Motsvarande intäkter utanför Norden ökade till 115 miljoner kronor, vilket ger en årlig intäktstillväxt på 45% och är i linje med prognos.

ARPU (genomsnittliga intäkter per användare) kom in på 140 kronor, en krona över prognosen på 139 kronor.

Bolaget hade 1 540 600 betalande abonnenter i genomsnitt under kvartalet, vilket är en ökning med 98 600 kunder jämfört med föregående kvartal. Lämnad prognos var 1 542 000 betalande kunder.

Antalet abonnenter som tillkommit under första kvartalet uppgår till 385 800, jämfört med föregående kvartal.