Svenska hushåll mindre optimistiska

De svenska hushållens förtroendeindikator, CCI, uppgick till 96,4 i juli, jämfört med reviderade 97,6 månaden innan (preliminärt 97,9), enligt Konjunkturinstitutets undersökning.

CCI väntades visa ett värde på 99,1, enligt SIX News sammanställning av sex analytikers prognoser. Förväntningarna sträckte sig mellan 97,8 till 100,5 med en median på 99,1.

Makroindex uppgick till 90,9 jämfört med reviderade 91,7 månaden innan (preliminärt 91,5). Mikroindex landade på 102,8 jämfört med reviderade 103,0 månaden innan (preliminärt 103,6).

Hushållens syn på sin egen ekonomi i nuläget har blivit mindre positiv, men ligger fortfarande över det historiska snittet. Även synen på den svenska ekonomin i nuläget har blivit något mer negativ jämfört med föregående månad. Hushållen ser det som rätt läge att göra kapitalvaruinköp och 78 procent uppger att de sparar medan 2 procent säger att de skuldsätter sig alternativ utnyttjar sparade medel.

Hushållens förväntningar på sin egen ekonomi ligger kvar på samma nivå som förra månaden och är mer pessimistisk än det historiska genomsnittet. Förväntningarna på den svenska ekonomin blev lite mer pessimistisk i juli och ligger klart lägre än normalt.

Inflationsförväntningarna på tolv månaders sikt uppgick till 1,9 procent, att jämföra med 1,9 procent månaden innan. Dessa siffror är justerade av KI för extremvärden.

Index över arbetslösheten om tolv månader låg på 24 jämfört med oreviderade 22 månaden innan. Ett högt tal indikerar pessimism. Medelvärdet på lång sikt är 7.

Hushållens förväntningar på den rörliga bostadsräntan på ett års sikt är 2,10 procent, vilket kan jämföras med 2,13 procent månaden innan.

Förväntad rörlig bostadsränta om två år är 2,63 procent, jämfört med 2,65 procent föregående månad. På fem års sikt är den förväntade rörliga bostadsräntan 3,42 procent, vilket kan jämföras med 3,50 procent månaden innan.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.