Svenska hushåll mindre optimistiska än väntat

De svenska hushållens förtroendeindikator, CCI, uppgick till 98,8 i oktober, jämfört med oreviderade 98,7 månaden innan enligt Konjunkturinstitutets undersökning.

CCI väntades visa ett värde på 99,2 enligt SIX News sammanställning av nio analytikers prognoser. Förväntningarna sträckte sig mellan 97,7 till 101,1 med en median på 99,5.

Makroindex uppgick till 89,8 jämfört med oreviderade 89,3 månaden innan. Mikroindex landade på 103,3 jämfört med reviderade 105,1 månaden innan (preliminärt 105,7).

Inflationsförväntningarna på tolv månaders sikt uppgick till 2,0 procent, att jämföra med 1,9 procent månaden innan. Dessa siffror är justerade av KI för extremvärden.

Index över arbetslösheten om tolv månader låg på 31 jämfört med oreviderade 29 månaden innan. Ett högt tal indikerar pessimism. Medelvärdet på lång sikt är 7.

Hushållens förväntningar på den rörliga bostadsräntan på ett års sikt är 2,12 procent, vilket kan jämföras med 2,06 procent månaden innan.

Förväntad rörlig bostadsränta om två år är 2,67 procent, jämfört med 2,60 procent föregående månad. På fem års sikt är den förväntade rörliga bostadsräntan 3,39 procent, vilket kan jämföras med 3,40 procent månaden innan.

“Hushållen fortsätter att vara något mer pessimistiska än normalt om ekonomin och konfidensindikatorn ändrades ytterst marginellt i oktober, från 98,7 i september till 98,8. Fyra av fem ingående frågor lämnar i stort sett neutrala bidrag till indikatorns förändring. Hushållens syn på svensk ekonomi i nuläget är fortsatt negativ”, skriver myndigheten.

“Synen på den egna ekonomin i nuläget är oförändrat positiv, liksom inställningen till kapitalvaruinköp. Hushållens förväntningar på sin egen ekonomi på tolv månaders sikt ligger kvar strax under det historiska genomsnittet. Förväntningarna på den svenska ekonomin har däremot stigit något från förra månaden och bidrar därmed positivt till förändringen i indikatorn. Sett i ett historiskt perspektiv är dock hushållen betydligt mer pessimistiska än normalt om utvecklingen i svensk ekonomi framöver”, fortsätter KI.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.