Sveriges barometerindikator steg för sjätte månaden i rad

Sveriges barometerindikator ökade till 96,3 från 94,5 föregående månad. Efter vårens bottennotering på 61,2 i april har nu indikatorn stigit sex månader i rad. Samtliga sektorer i näringslivet och hushållen bidrog till oktober månads uppgång.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Tillverkningsindustrins förtroende ökade till 106,8 från 105,5 (reviderat från 105,8) föregående månad. Analytikernas förväntningar för tillverkningsindustrins förtroende låg, enligt Bloomberg, på 107,0.

Detaljhandelns konfidensindikator steg 2,4 enheter till 108,8 i oktober. Det är handel med motorfordon som ensam förklarar ökningen. Dagligvaruhandeln är fortsatt stark, men har tillsammans med handeln med drivmedel utvecklats negativt i oktober.

Konsumentförtroendet ökade till 90,0 från 88,4 (reviderat från 88,3) föregående månad. Analytikernas förväntningar för konsumentförtroendet låg på 88,5.

Sverige oktober, 2020 Konsensus september, 2020 Reviderad
Barometerindikator 96,3 94,5
Tillverkningsindustrins förtroende 106,8 107,0 105,8 105,5
Konsumentförtroende 90,0 88,5 88,3 88,4

Konsensusdata från Bloomberg