Swedbank kör trading case i Millicom med köp

Swedbank Trading kommer i dag ut med ett trading case köp för teleoperatören Millicom.
Swedbank konstaterar att aktien efter den kraftiga sättningen i mars inte haft någon som helst prismässig återhämtning utan istället har aktien handlats sidledes i ett allt snävare prisintervall.

Nyhetsflödet har under de senaste veckorna varit relativt positivt där inte minst mobilitetsdata nu börjat visa på en tydlig återhämtning vad gäller rörlighet i regionen. Detta har också föranlett flera höjda analytikerestimat, skriver banken.

“Aktien har nu också i en impulslik rörelse brutit upp ur den konsoliderande formationen aktien handlats i, vilket tyder på ett ökat investerarintresse och att balansen mellan köpare och säljare är på väg att skifta till köparnas favör. Vi ser det därför som intressant att nu agera på den köpsignal som erhållits i prisgrafen”, skriver banken.

Banken sätter stop-loss vid 237 kronor.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här