Swedbank tar ner aktievikten till undervikt

Swedbank väljer att vikta ned aktier till undervikt efter den starka aprilutvecklingen. Uppfattningen är att aktiemarknaden kan ha sprungit lite för fort framåt vilket ökar risken för bakslag.
”Konjunktur och börs är olika saker, vilket är något som marknaden visat under de senaste veckorna med all tydlighet. Vi ser dock en risk att realekonomin kan komma att göra sig påmind för börserna de kommande veckorna mot bakgrund av den snabba delvisa återhämtning vi sett under senare tid. Det får oss att bli försiktigare till aktier i närtid, även om marknaden ser 2020 som ett förlorat år när det kommer till vinsttillväxt så är det fortsatt en stor osäkerhet gällande 2021”, säger Mattias Isakson, aktiestrateg på Swedbank Strategi & Allokering.

Det påpekas också att kreditmarknaden inte delar samma optimism utan istället prissätter för kommande konkurser.

Övriga allokeringar som Swedbank gör är att man höjer USA till övervikt på bekostnad av Europa. Samtidigt lyfts Krediter till övervikt liksom underkategorierna High Yield och Investment Grade. Räntevikten förblir neutral men durationen kortas något.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här